Edit concept Question Editor Create issue ticket

Gastrointestinalno krvarenje


Prezentacija

 • Dobiveni podaci su obrađeni u excel programu i acces bazi, te prezentirani u word prezentaciji. Grafikon 1. Prikaz procentualne zastupljenosti pacijenata u odnosu na spol Grafikon 2.[rauche.net]
Melena
 • Vrlo mala količina krvi (20 ml, pa i manje u malog deteta), može izazvati melenu. Melena je obično kašasta stolica. Tvrda crna stolica nije melena. Melena je manifestacija krvarenja od orofarinksa db kolona.[simptomi.rs]
 • Da bi se dobila melena, obično je potrebno da u gornji GI trakt iskrvari oko 100200 ml krvi, a melena može trajati i nekoliko dana nakon što je krvarenje prestalo.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • Simptomi Mogući simptomi uključuju povraćanje krvi (hematemeza), prolaz crne katranaste stolice (melena) i prolaz vidljive krvi iz rektuma (hematokezija).[vasdoktor.com]
 • Do melene najčešće dolazi uslijed krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sistema, te prisutstvo melene znači da je krv bila u probavnom sistemu najmanje 14 sati.[rauche.net]
Hematemeza
 • Diferencijacija hemoptizije i hematemeze je abično laka. Površnim pregledom mogu se hematurija i vaginalno krvarenje pogrešno proglasiti za hematoheziju.[simptomi.rs]
 • Bolesnike s hematemezom treba pitati da li se krv nalazila u povraćenom sadržaju od samog početka, ili se pojavila tek nakon što je u početku (ili nekoliko puta) povratio sadržaj bez krvi.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • Ključna pitanja za procjenu krvarenja iz GI trakta su: Kada je krvarenje počelo i kako se prikazalo (hematemeza, melena, hematokezija). Radi li se o prvom krvarenju.[zdravobudi.hr]
 • Simptomi Mogući simptomi uključuju povraćanje krvi (hematemeza), prolaz crne katranaste stolice (melena) i prolaz vidljive krvi iz rektuma (hematokezija).[vasdoktor.com]
Hematohezija
 • Treba isključiti ingestiju supstanci čije povraćanje može imitirati hematoheziju i melenu. Maline, cvekla, paradajz, obojeni želatini mogu imitirati hematoheziju. Slično, melenu mogu simulirati spanać, lekovi koji sadrže gvožđe i bizmut.[simptomi.rs]
 • Svim drugim bolesnicima s hematohezijom treba učiniti kolonoskopiju, koja se može učiniti elektivno, nakon rutinske pripreme, osim ukoliko ne postoji obilno aktivno krvarenje.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • U bolesnika sa hematohezijom važan je podatak o porodičnoj polipozi zbog rizika same bolesti i raka crijeva. Bolesnikova dob upućuje na određenu grupu uzroka krvarenja.[zdravobudi.hr]
 • Ponekad je krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sistema tako obilno da rezultira hematohezijom, odnosno pojavom svježe krvi na rektum. Takva su krvarenja praćena velikom hemodinamskom nestabilnošću i visokim mortalitetom.[rauche.net]
Crne stolice
 • Melaena je pasaža crne stolice i može biti udružena sa hematemezom. Vrlo mala količina krvi (20 ml, pa i manje u malog deteta), može izazvati melenu. Melena je obično kašasta stolica. Tvrda crna stolica nije melena.[simptomi.rs]
 • Melena je crna stolica i obično ukazuje na krvarenje iz gornjeg GI trakta, međutim izvor krvarenja ponekad može biti i u tankom crijevu ili uzlaznom kolonu.[msd-prirucnici.placebo.hr]
Crijevna bolest
 • bolest (Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis) • Divertikulska bolest • Nenormalna krvna žila u crijevnom zidu (angiodisplazija) Rektum • Rak • Nekarcinomski tumor Anus • Hemeroidi • Napuklina (fisura) Liječenje U više od 80% osoba sa želučano-crijevnim[vasdoktor.com]
 • Mlađi bolesnici, oni do 30 godina života najčešće krvare iz ulkusa, polipa, zbog upalne crijevne bolesti ili iz Meckelolovog divertikla.[zdravobudi.hr]
Oligurija
 • Hüadna, vlažna koža, bledilo, strah, dispneja, kolabirane periferne vene sa tahikardi-om, oligurijom, hipotenzijom i padanjem hematokrita sugerišu periferni cirkulatorni colaps, koji označava masivno krvarenje i zahteva urgentni tretman.[simptomi.rs]
 • Simptomi koji ukazuju na težak gubitak krvi uključuju brzi puls, nizak krvni pritisak (hipotenzija) i smanjeno izlučivanje mokraće (oligurija). Osoba može imati i hladne, vlažne ruke i noge.[vasdoktor.com]
 • Bolesnici s jakim krvarenjem mogu imati kliničke znakove šoka (npr. tahikardija, tahipneja, bljedilo kože, znojenje, oliguriju, smetenost). Bolesnici sa ishemičnom bolesti srca mogu razviti anginu pektoris ili infarkt miokarda zbog hipoperfuzije.[msd-prirucnici.placebo.hr]
Hipotenzija
 • Hüadna, vlažna koža, bledilo, strah, dispneja, kolabirane periferne vene sa tahikardi-om, oligurijom, hipotenzijom i padanjem hematokrita sugerišu periferni cirkulatorni colaps, koji označava masivno krvarenje i zahteva urgentni tretman.[simptomi.rs]
 • Simptomi koji ukazuju na težak gubitak krvi uključuju brzi puls, nizak krvni pritisak (hipotenzija) i smanjeno izlučivanje mokraće (oligurija). Osoba može imati i hladne, vlažne ruke i noge.[vasdoktor.com]
 • ZNAKOVI ZA UZBUNU Sinkopa Hipotenzija Bljedilo Dijaforeza Tahikardija Anamneza: Abdominalna bol u području epigastrija, koja popušta na hranu i antacide ukazuje na peptičku ulkusnu bolest.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • U akutnom krvarenju javljaju se hipotenzija i tahikardija, hladna, ljepljiva i znojna koža, bljedilo kože i vidljivih sluznica.Tehnološki razvoj endoskopa drugi je aspekt na temelju kojeg endoskopske metode postaju sve učinkovitije u otkrivanju, ali i[rauche.net]
Tahikardija
 • ZNAKOVI ZA UZBUNU Sinkopa Hipotenzija Bljedilo Dijaforeza Tahikardija Anamneza: Abdominalna bol u području epigastrija, koja popušta na hranu i antacide ukazuje na peptičku ulkusnu bolest.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • U akutnom krvarenju javljaju se hipotenzija i tahikardija, hladna, ljepljiva i znojna koža, bljedilo kože i vidljivih sluznica.Tehnološki razvoj endoskopa drugi je aspekt na temelju kojeg endoskopske metode postaju sve učinkovitije u otkrivanju, ali i[rauche.net]
Anemija
 • U tom slučaju periferna krvna slika pokazuje sliku hipokromne mikrocitne anemije.[zdravobudi.hr]
 • Postojanje progresivne anemije i retikulocitoze potvrđuje postojanje Icrvarenja. Mesto krvarenja? Hematemeza, melena i hematohezija, kao što je rečeno, okvirno određuju nešto krvarenja.[simptomi.rs]
 • FIZIKALNI PREGLED Opći pregled se usmjerava na vitalne znakove i druge pokazatelje šoka ili hipovolemije (npr. tahikardiju, tahipneju, bljedilo, dijaforezu, oliguriju, smetenost) i anemije (npr. bljedilo, dijaforezu).[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • Osobe sa dugotrajnim krvarenjem mogu imati simptome anemije, kao što je brzo umaranje, neuobičajeno blijedu boju kože (bljedilo), bol u prsnom košu i omaglicu.[vasdoktor.com]
Groznica
 • Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom krvarenja iz digestivnog trakta su: Angiodisplazija Celijačna bolest Ciroza jetre Ulcerativni kolitis Denge groznica Divertikulitis Ebola Hemofilija tipa A Hemoroidi Entretitis Enterokolitis Hijatalna[humanitas.net]
Dispneja
 • Hüadna, vlažna koža, bledilo, strah, dispneja, kolabirane periferne vene sa tahikardi-om, oligurijom, hipotenzijom i padanjem hematokrita sugerišu periferni cirkulatorni colaps, koji označava masivno krvarenje i zahteva urgentni tretman.[simptomi.rs]
 • Bolesnicima s kroničnim krvarenjem se obično ne daju transfuzije osim ako je hematokrit 21 ili imaju simptome kao što su dispneja ili koronarna ishemija.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • Okultna se krvarenja mogu prezentirati pozitivnim testom na okultno krvarenje u stolici, laboratorijskim dokazom anemije, odnosno sideropenije ili simptomima anemije (npr. umor, sinkopa, dispneja, angina).[rauche.net]

Pretraga

 • PRETRAGE Kako bi se pomoglo potvrditi dijagnozu izvodi se nekoliko pretraga.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • Doktor pretražuje (pravi skrining) bolesnika tražeći mogući izvor krvarenja, npr. prilikom rektalne pretrage doktor traži hemeroide, rektalne razderotine (fisure) i tumore.[vasdoktor.com]
 • Ako je proteklo više od 24 sata od prestanka krvarenja, endoskopskom je pretragom teže pronaći stvarno mjesto krvarenja.[zdravobudi.hr]
 • Vrijednost osnovnih laboratorijskih pretraga Lab.[rauche.net]
Mikrocitna anemija
 • U tom slučaju periferna krvna slika pokazuje sliku hipokromne mikrocitne anemije.[zdravobudi.hr]

Liječenje

 • Opće liječenje obuhvaća opskrbu dišnog puta i nadoknadu cirkulirajućeg volumena. Hemostaza i ostalo liječenje ovise o uzroku krvarenja.[msd-prirucnici.placebo.hr]
 • • Uvod • Simptomi • Dijagnoza • Liječenje Uvod Krvarenje može nastati na svakom mjestu probavnog (gastrointestinalnog) sistema od usta do anusa.[vasdoktor.com]
 • 20.05.2015. 11:17 20.05.2015. 10:36 Hormonsko nadomjesno liječenje za ublažavanje simptoma menopauze može povećati rizik od ozbiljnog krvarenja iz donjeg dijela gastrointestinalnog trakta, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo gotovo 74.000 žena[cybermed.hr]
 • Vlado Jukić, Klinika za psihijatriju Vrapče) 08:54 Izazovi u liječenju šećerne bolesti tipa 2 (doc. dr. sc. Dario Rahelić, KB Dubrava) 08:32 Oralni antidijabetici i kako ih kombinirati – 1. dio (dr. sc.[plivamed.net]

Prognoza

 • Egzaktna dijagnoza, lokalizacija patološkog supstrata i prognoza krvarenja se nije mogla postaviti bez hirurškog zahvata.[rauche.net]

Etiologija

 • Tačna etiologija se retko otkrije. U novorođenčeta sa svetlocrvenom hematemezom ili hematohezijom treba uraditi Aptov test, kojim se utvrđuje da li krv potiče od fetusa, ili se radi o progutanoj krvi majke u vreme porođaja, ili dojenja.[simptomi.rs]
 • Etiologija Brojni su mogući uzroci (vidi Tablicu 1), a dijele se na one koji potječu iz gornjeg GI sustava (iznad Treitzovog ligamenta), na one porijeklom iz donjeg GI sustava i one iz tankog crijeva.[msd-prirucnici.placebo.hr]

Prevencija

 • Osteoporoza – prevencija, otkrivanje i liječenje Farmakologija 15.12.2016. Farmakovigilancija – uvijek budni čuvari sigurnosti pacijenata OGLAS Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.[plivamed.net]

Postavite pitanje

5000 Preostali broj znakova Formatirajte tekst upotrebom značajki: # Zaglavlje, **podebljano** , _kurziv_ . HTML kod nije dopušten.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uvjete pružanja usluge i Pravila zaštite privatnosti.
• Navedite precizan naslov svojeg pitanja.
• Postavite specifično pitanje i navedite dob, spol, simptome, vrstu i trajanje liječenja.
• Poštujte svoju privatnost i privatnost drugih osoba te nikada nemojte objavljivati puna imena ni podatke za kontakt.
• Neprikladna pitanja bit će izbrisana.
• U hitnim se slučajevima obratite liječniku, otiđite u bolnicu ili nazovite hitnu službu!